Magneetbeker met externe moer en grotere trekkracht (MD)

Korte beschrijving:

Magneet beker

MD-serie is een magneetbeker met externe moer, geen gat op de magneet, groter in sterkte!


Product detail

Productlabels

Magneetbeker (MD-serie)

Item Maat Dia Moerdraad Moer hoogte hoogte Attractie Ca. (Kg)
MD10 D10x12.5 10 M3 7,5 12.5 2
MD12 D12x12.2 12 M3 7.2 12.2 4
MD16 D16x13.5 16 M4 8.3 13.5 6
MD20 D20x15 20 M4 7.8 15.0 9
MD25 D25x17 25 M5 9 17 22
MD32 D32x18 32 M6 10 18 34
MD36 D36x18.5 36 M6 11 19 41
MD42 D42x18.8 42 M6 10 19 68
MD48 D48x24 48 M8 13 24 81
MD60 D60x28 60 M8 13.0 28.0 113
MD75 D75x35 75 M10 17.2 35.0 164

product-description1 product-description2

product beschrijving

De stalen beker of stalen behuizing verhoogt de trekkracht van de magneten, het leidt de trekkracht om naar hetzelfde oppervlak en geeft ze een ongelooflijke houdkracht voor alle stalen metalen/ferromagnetische objecten.
Bovendien zijn deze magneetbekers bestand tegen afbrokkelen of barsten, handig voor beweging en posities.aangezien neodymiummagneten van nature broos zijn, gemakkelijk te beschadigen bij het hanteren.
Met epoxylijm om de magneten en de stalen behuizing te hechten, zijn de magneetbekers behoorlijk solide en sterk, de sterkte is met meer dan 30% toegenomen dan bij naakte neodymiummagneten.

1. Ingrediënten magneetgrondstoffen
Ingrediënten en samenstellingen (neodymiummagneet)
Artikelelement Percentage%
1. Nd 36
2. IJzer 60
3. B1
4. Dy 1.3
5. Tb 0,3
6. Co 0.4
7. anderen 1

2. Identificatie van gevaren
Fysisch en chemisch gevaar: Geen
Ongunstige gevaren voor de gezondheid van de mens: Geen
Milieueffecten: Geen

3. Eerstehulpmaatregelen
Huidcontact: n.v.t. voor als vaste stof.
Voor stof of deeltjes, wassen met water en zeep.
Medische hulp inroepen als de symptomen aanhouden.

4. Brandbestrijdingsmaatregel:
Blusmiddelen: water, droog zand of chemisch poeder, enz
Brandbestrijdingsmaatregel: NdFeB is apyrous, in geval van brand, eerst hoofdstroom uitschakelen, dan gebruik maken van brandblusser of water om de brand te blussen.

5. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen
Methode voor verwijdering: Neem veiligheidsmaatregelen bij het overhandigen
Persoonlijke voorzorgsmaatregel: Houd de gemagnetiseerde magneten uit de buurt van een persoon met een elektrisch/elektronisch medisch apparaat, zoals een pacemaker

6. Overhandiging en opslag
overhandigen
Zorg ervoor dat de magneet niet in de buurt komt van een vastgemaakt diskettestation en een elektrisch horloge of een magnetische kaart, aangezien dit de magnetische gegevens kan vernietigen of wijzigen.
Laat de magneet niet in de buurt komen van een persoon met een elektrisch/elektronisch medisch apparaat, zoals een pacemaker
Opslag:
Bewaren op een droge plaats, vrij van corrosieve atmosfeer.
Blijf uit de buurt van elk magnetisch object zoals ijzer, kobalt of nikkel magnetiseur enz.

7. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming Nvt

8. Fysische en chemische eigenschappen
Fysische staat: vast
Explosie-eigenschappen: N/A
Dichtheid: 7.6g/cm3
Oplosbaarheid in water: Onoplosbaar
Oplosbaarheid in zuur: Oplosbaar
Volatiliteit: Geen

9. Stabiliteit en reactiviteit
Stabiel in normale atmosfeer.
Reageren met zuren, oxidatiemiddelen.
Te vermijden toestand: Niet gebruiken of bewaren onder de volgende omstandigheden:
Zure, alkalische of elektrisch geleidende vloeistof, corrosieve gassen
Te vermijden materialen: Zuren, oxidatiemiddelen
Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen

10. Transportinformatie
Verpak voorzichtig om te voorkomen dat producten breken.
Regelgeving voor transport: Volg bij transport gemagnetiseerd door de lucht de voorschriften voor gevaarlijke goederen van IATA (internationale luchtvaartvereniging).

Door UPS genoemde magneten kunnen internationaal worden verzonden als ze niet hoger zijn dan 0,159 A/m of 0,002 gauss gemeten op zeven voet vanaf elk oppervlak van het pakket of als er geen significante kompasafbuiging is (minder dan 0,5 graad).
De eis van IATA dat het niet beperkt is als het magnetisme lager is dan 200nT(200nT=0.002GS) gemeten op een afstand van 2,1 m


  • Vorig:
  • Volgende:

  • Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons

    Producten categorieën